Storitve

Revizija

 • Revizija računovodskih izkazov
 • Revizija stvarnih vložkov
 • Revizija pripojitev in razdelitev
 • Posebna in izredna revizija

Sorodne storitve

 • Dogovorjeni postopki
 • Preiskovanje računovodskih informacij
 • Kompiliranje računovodskih informacij
 • Posli dajanja sprejemljivih in omejenih zagotovil

Računovodsko svetovanje

 • Analiziranje računovodskih izkazov
 • Finančni skrbni pregledi
 • Priprava strokovnih mnenj pri statusnih spremembah
 • Preiskovanje in preprečevanje prevar
 • Vzpostavitev sistema računovodskih internih kontrol

Davčno svetovanje

 • Preventivni davčni in skrbni pregledi
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Transferne cene
 • Priprava strokovnih mnenj na davčnem področju