Reference

Storitve

 • Adria Airways d.d.
 • Adria, Ankaran d.o.o.
 • BTC d.d.
 • CPU Center za poslovno usposabljanje
 • DOSOR d.o.o.
 • Elektroservisi d,d.
 • ELES d.o.o
 • GREY Ljubljana d.o.o.
 • Snaga Maribor d.o.o.
 • Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.

Finance

 • ALTA d.d.
 • POTEZA d.d.
 • KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d.
 • VIPA HOLDING d.d.

Proizvodnja

 • EBM-Papst Slovenija d.o.o.
 • JERA MIX d.o.o.
 • KOTO d.o.o.
 • Mineral d.d.
 • Nafta Lendava d.o.o.
 • Radeče papir d.d.
 • SIP Šempeter d.d.
 • TALUM d.o.o.
 • TRIMO d.d.

Negospodarstvo

 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Regionalna razvoja agencija Celje
 • Slovenski inštitut za revizijo
 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani
 • Zveza slepih in slabovidnih Slovenije